Miljöpartiet är numera knappast några stora tänkare eller visionärer

Miljöpartiet är, eller snarare var, ett så kallat gräsrotsparti, sprunget ur rörelser som Alternativ Stad i Stockholm och många utomparlamentariska aktioner. Som almstriden där almarna i Kungsträdgården räddades och ockupationerna av kvarteren Mullvaden och Järnet.

Allt i strid med gällande lagar och förordningar och under passivt men envist motstånd mot polisen. Hade man inte visat att opinionen var emot rivningarna i Stockholm hade stora delar av staden sett ut som parkeringshuset Elefanten i Klara. Eller Brunkebergs torg där Riksbankens exceptionellt fula hus ligger. Ja det fanns faktiskt långt framskridna planer på att riva hela Gamla Stan.

Mycket av den stad som är bevarad, som många älskar och som är en turistmagnet, kommer alltså ur miljörörelsens aktioner.

Nu har något hänt. Miljörörelsen har blivit Miljöpartiet och är knappast några stora tänkare eller visionärer numera. Se exempelvis då man utnyttjade sin vågmästarroll i riksdagen till att införa de världsunika och fiaskobetonade friskolorna.

Och så har det fortsatt. I region Stockholm går man fullständigt bananas då man i två olika koalitioner kräver att tågvärdarna ska tas bort från pendeltågen. Senast motiverat av en utredning som tog två veckor att göra.

Ganska onödig kan tyckas då lokförarna, de verkliga experterna, gick ut i vild strejk mot beslutet. Och vägrade köra på grund av säkerhetsriskerna med ensamarbete då man har upp till 1 800 passagerare ombord på tågen.

Miljöpartistiske trafikregionrådet Anton Fendert går då ut i media och klagar över att det är “utomparlamentariska åtgärder”. Och bevisar därmed att han och Miljöpartiet i dag är politiska idioter som inte ens kan sin egen historia. Extra märkligt är det när de säger sig vilja öka tryggheten och kollektivresandet.

Minns var du läst detta först. För denna strid är den första i en lång rad som kommer då sjukligt snåla företagare försöker ersätta människor med AI och mygla fram politiska beslut.

Vi som sysslar med transporter vet hur tunn linjen är mellan vardagen och det som kan men inte får hända. Det kan vara sekunder som avgör om en olycka inträffar eller kan undvikas Om människoliv ska förstöras och personer till och med dödas.

Därför är säkerhet och marginaler allt för oss. Men detta enkla faktum förefaller inte Miljöpartiet och det märkliga Miljöpartistiska trafikregionråd i Stockholm kunna omfatta med sitt förstånd.

David Ericsson, författare och lastbilschaufför, krönika i Transportarbetaren.