Livsstilen i Sverige och den rika världen måste ändras

Vid ett regeringssammanträde beslöts 2016 att inrätta ett kansli under ledning av en nationell samordnare för att driva Fossilfritt Sverige. Genom samverkan med företag, branscher, kommuner och regioner avsågs att Fossilfritt Sverige skulle arbeta med att identifiera hinder och möjligheter för att accelerera utvecklingen…

Projektet skulle slutrapporteras den 31 december 2018, dvs efter 2,5 år. Så gick nätt två år. Ett halvår innan datum för rapportering, beslöt regeringen om ett tilläggsdirektiv.

Slutrapporten skulle nu vara klar 1,5 år senare, den 31 dec 2020. Två år gick och i maj 2020 flyttades datum för slutrapport fram till december 2024. I augusti 2022 sköts datum för delrapportering fram ett halvår…

Det synes som personal avlönad med skattemedel i sju år varit sysselsatta med att få ner utsläppen från fossila bränslen utan att ha behövt redogöra för sitt arbete.

Fossilfritt Sverige har dock genomfört en enkät med uppmaning till över 1000 personer att gissa svaret på 14 frågor men man talar inte om svarsfrekvensen. Rätt svar i en fråga är att under de senaste 30 åren har utsläppen minskat med 30 procent i Sverige. Inget sägs om vad som ligger bakom denna siffra.

Under den tid som frågan omfattar har oljeuppvärmning ersatts med värmepumpar. Denna omställning kan dock ske bara en gång. Bensin- och dieselmotorer har under samma tid fått bättre verkningsgrad, belysning sker numera med led-lampor som kräver mycket mindre energi än de gamla glödlamporna och elmotorer ligger på en hög verkningsgrad…

I Sverige har i princip hela tiden tillväxt pågått men tillväxten har delvis möjliggjorts genom att tillverkning skett i andra länder. Under de senaste 30 år har till exempel antalet datorer och mobiltelefoner ökat dramatiskt i Sverige och denna utrustning har tillverkats långt från Sverige. Växthusgaser är lika illa för Jordens klimat oavsett var de släpps ut.

Ska det kunna bli en minskning av utsläpp av växthusgaser måste livsstilen i Sverige och i resen av den rika världen ändras och därmed orsaka avsevärt mindre utsläpp, dvs konsumtionen måste minska oavsett var de tillverkningen sker.

Att påstå att utsläppen minskat i Sverige utan att ta med utsläppen ibland annat Kina är att bedra, vilseleda befolkningen, att invagga folket i den falska föreställningen att det går att fortsätta att leva som vi gör nu trots att det innebär att en katastrof närmar sig med hög hastighet.

Annika Rullgård, insändare i Värmlands Folkblad.