EU-valet är ett ”skitval” – och just därför ska du rösta!

Tycker att det är frustrerande att som EU-motståndare rösta i EU-valet. Varför ska man bidra till ett jippo som verkar gå ut på att stärka EU? Är det inte bättre att stanna hemma och bojkotta EU-valet för att visa att många svenskar skiter i EU?

Jo, vi håller med om att EU-valet kan verka vara ett skitval. Men tycker du inte att det är frustrerande att se att Sveriges ekonomi blir alltmer beroende av beslut som fattas av EU-kommissionen eller inom eurozonen? Att Sveriges utrikespolitik allt mer anpassas till EU:s och NATO:s intressen?  Att svensk välfärd utsätts för ett allt större privatiseringstryck på grund av EU-regler? Att allt fler och alltmer långtgående beslut fattas i Bryssel?…

Genom att kasta bort din röst i EU-valet bidrar du till att det mesta som EU gör får fortsätta oemotsagt. En EU-motståndare som sitter i EU-parlament har långt större chanser att bli hörd än en EU-motståndare som sitter hemma i soffan och i bästa fall är kritisk i sociala media.

Du som låter bli att rösta gör det dessutom lättare för såväl EU-kramare som högerextremister att dominera EU-parlamentet. EU-parlamentet må inte ha mycket att säga till i EU:s i grund och botten odemokratiska struktur – men det är ett viktigt forum för att avslöja EU-brister…

Om du vill bidra till att vända den pågående utvecklingen ska du därför se till att EU-kritikerna blir fler i EU-parlamentet. Vi behövs för att väcka opinion mot EU, för att motverka att de mest reaktionära och högerextrema krafterna tar över den arena som EU-parlamentet utgör.

Att eftersträva ett helt annat europeiskt samarbete, mellan självständiga stater, är det enda rimliga alternativet för en EU-kritisk vänster som inte vill kapitulera och släppa EU-frågan till andra krafter. Det är därför som vi behöver en folkrörelse mot EU. Och denna folkrörelse behöver en röst i Bryssel. Det är därför som vi som är EU-kritiker ska delta i det där ”skitvalet” på söndag. Du som funderar på att låta bli att rösta stärker bara EU-eliten och den extremisthöger som så gärna vill utnyttja EU-parlamentet som en plattform för sin rasistiska agenda.

Det enda självklara alternativet för den som vill slå tillbaka mot den högerextrema frammarschen är att i EU-parlamentsvalet lägga sin röst på ett parti som slåss för alla människors lika värde – och som kommer att motverka den nyliberala politik som splittrar människor genom att skapa större klyftor, och som står upp för feminismen och fackliga rättigheter!

-Ana Süssner Rubin, andranamn på Vänsterpartiets EU-vallista och Eva-Britt Svensson, tidigare EU-parlamentariker för Vänsterpartiet, opinionsartikel i Flamman,