En valrörelse om marknadshyror – en mardröm för S

På måndagen skulle utredningen om införandet av marknadshyror i nybyggda hus ha presenterats, men det sköts upp till fredagen. Hyresgäströrelsens tidning Hem och hyra undrade direkt, och kanske med visst fog, om det är så att regeringen skjuter på presentationen för att slippa för mycket medieuppmärksamhet. Kritikerna hade laddat upp inför måndagen, men en utebliven presskonferens fick nog energin att mattas av.

Tyvärr. Ty av de olika mer eller mindre nyliberala punkter som ingår i Januariavtalet – att Arbetsförmedlingen slås sönder, värnskatten slopats, Las försvagats – hör fri hyressättning till de värre. Miljontals människor som hyr sina bostäder kommer att känna ökad oro för höjningar av hyran när det hela, som tanken är, genomförs nästa år.

Man kan beskriva det inte bara som marknadifiering, utan också som avdemokratisering – en folkrörelse, Hyresgäströrelsen, fråntas allt inflytande över hyrorna.

I första steget gäller förändringen enbart lägenheter i nyproduktion. Men det är mycket sannolikt att principen efter hand sprider sig till det övriga hyresbeståndet. Så har det gått i Finland. Vänsterpartiet har pekat på en trolig effekt av avregleringen – att kostnaderna för bostadsstöd skjuter i höjden…

Sedan den sociala bostadspolitiken avvecklades på nittiotalet av en borgerlig regering har problemen hopat sig med bostadsbrist och trångboddhet. Detta första steg mot marknadshyror innebär ytterligare en spik i kistan för en bostadspolitik där bostaden är en social rättighet och inte bara en vara på marknaden, Nej, jag känner inte en enda socialdemokrat som tycker att den här avregleringen är vettig…

Att två små nyliberala partier, Centern och Liberalerna, fick igenom den här avregleringen i januariavtalet är från första början absurt. Centerpartiet är när det gäller ekonomisk politik det verkliga ytterkantspartiet mycket mer än Vänsterpartiet är det. Jag ser miljoner oroade hyresgäster framför mig och jag ser en valrörelse som kan sluta i katastrof för socialdemokratin.

Göran Greider, ledare i Dala-Demokraten.