En papperslös människa är inte illegal

Jag arbetar inom intensivvården på ett medelstort sjukhus och bara idén om att ha ett angiverisystem i dagens öppna demokratiska Sverige gör mig faktiskt mörkrädd. Jag har valt att arbeta inom akutsjukvården för att rädda liv och hjälpa mina medmänniskor på bästa möjliga sätt.

Att då behöva anmäla människor på grund av att de inte har rätt dokumentation är för min del inte etiskt försvarbart och något jag aldrig kommer att ägna mig åt.

Som förslaget är utformat och det de ansvariga politikerna faktiskt säger är att jag måste anmäla eller ange en person som inte har rätt dokumentation, annars riskerar jag att få myndigheterna efter mig. Det finns ingen frivillighet i detta utan det är ett måste.

Inte nog med att detta bryter mot min moraliska kompass, förslaget kommer även att bryta mot många av de lagar som vi i dag måste följa.

Ett exempel är Offentlighets- och sekretesslagen där det uttryckligen står att alla uppgifter som rör patientens personliga förhållanden skyddas av sekretess och enbart får lämnas ut efter särskild prövning.

Den som bryter mot tystnadsplikten kan dömas i domstol eller på andra sätt bli föremål för åtgärd av de myndigheter som har tillsyn över vården…

Vad skulle det kunna bli för straff för oss som inte kommer att ange våra medmänniskor? Böter eller till och med fängelse? Kommer det att finnas ett straffansvar för kollegor och arbetsgivare så att de blir tvungna att ange medarbetare som inte angivit en papperslös medmänniska?…

Vilket samhälle vill vi ha framöver? Vill vi ha ett Sverige där vi tittar snett på våra grannar och vänner, för du vet ju inte vilka som kan tänkas anmäla dig?

Vill vi ha en ambulans som väntar på identifikation innan den tar med sig patienten? En intensivvård där man stänger av livsavgörande åtgärder på grund av att patienten är papperslös, eller vill vi faktiskt ha en vård för alla?…

Vår främsta uppgift inom vården är att rädda liv, inte förstöra liv. För en papperslös människa är inte illegal hur gärna än Jimmy Åkesson med flera vill se dem som sådana. Så tyvärr, regeringen och dess samarbetsparti, jag kommer aldrig att acceptera er angiverilag och vill ni avskeda mig så är det helt okej. Min och mina kollegors moraliska kompass i vårt yrke är betydligt viktigare än att springa era smutsiga ärenden!

Andreas Magnusson, undersköterska på IVA i Växjö, debattartikel i Kommunalarbetaren.