Antisemitismen bygger på reaktionära myter

Att föreställningen om judisk ondska varit djupt rotad i den kristna historien är en sak. Liksom att religionens anklagelse mot juden som “Kristusmördare” efterhand avlöstes av en mer sekulariserad och rasinriktad antisemitism på vägen in i 1900-talet. Men mycket av den bråten brann upp tillsammans med Förintelsen. Dock inte själva manualen eller prototypen för konspirationsmyten…

Protokollen (de så kallade Sion Vises Protokoll) påstods avslöja en hemlig judisk världskomplott med syfte att försvaga de civiliserade nationerna och tränga undan deras traditionella ledande skikt för att erövra judisk världsmakt. Medlen var många: demokrati, kapitalism, klasskamp, internationalism, socialism och krig – allt för att skapa kaos och splittra “gojernas” nationella gemenskaper. För protokollens olika upplagor utgjordes komplottens öga av den för tillfället aktuella radikalismens hemvist. Mest känd för vår tid, bolsjevismens revolutionära Sovjetryssland.

Enligt uppdaterade versioner av protokollen planerades den judiska komplotten bakom kulisserna vid bildandet av den kommunistiska tredje internationalen i Moskva 1919. “Judebolsjevikerna” hade inte bara störtat det eviga Rysslands tsardöme utan planerade världsrevolution tillsammans med det judiska finanskapitalet på Wall Street.

Löjeväckande? Visst, men i katastrofala tider, som efter första världskrigets folkslakt, inbördeskrigens kaos, ekonomiska sammanbrott och hela samhällsordningars undergång kan det mesta kablas ut som sanningar – och få fäste där marken rämnar…

Under mellankrigstiden förvandlades myten om den judiska världskonspirationen till fascistisk masskraft och världskrigets massmördarmaskin med en läxa för mänskligheten som aldrig skulle glömmas – var vi många som trodde…

Men ska mutering av reaktionära folkmordsideologier in i vår egen kaotiska kristid förhindras hänger det på motkrafterna, tänker jag och återgår till jiddischsocialisternas försvarsmiliser i öster förra gången det begav sig.

Håkan Blomqvist, krönika i Internationalen.