Försvarsanställda saboterar fredsdemonstration

Militärövningen Aurora 17 samlar motdemonstranter, tidigare i veckan på Åland och nu i helgen i Göteborg. Men även motdemonstranterna har sina motdemonstranter. Det har uppdagats att ett gäng försvarsanställda och hemvärnsaktiva driver en kampanj på sociala medier som går ut på att sabotera för fredsdemonstrationen i Göteborg...

Läs mer

Mälarsjukhuset toppar listan i försvunna läkemedel

Men mörkertalen kan vara betydande

Dagens Nyheter rapporterar i en artikel 11 juli om att tusentals narkotikaklassade preparat försvann från Sveriges sjukhus år 2015. Totalt 5 027 försvunna preparat, är siffran som de undersökande journalisterna (Eric Hallberg och Marcus Andersson)  presenterar i sin undersökning...

Läs mer