Evas dagbok från Kuba (62) – Den 15 – 22 januari, 1969

Onsdag 15.1

Ännu en svensk journalist på Kuba, ännu en lasse som vill veta hur det egentligen är. Vi snackade om kvinnoorganisationen, FMC, och kvinnans frigörelse. FMC är ingen kamporganisation som hävdar kvinnans frigörelse gentemot manssamhället, framför allt beroende på att det anses att revolutionen som sådan kämpar för kvinnans frigörelse och det alltså inte råder någon motsättning...

Läs mer