Kritiken mot pensionsuppgörelsen

Den vänstersinnade debattören Roland Paulsen konstaterar i sin kritik av pensionsuppgörelsen “att man från fackligt håll lagt sig platt för att på sedvanligt manér mumla om att arbetsvillkoren måste bli bättre, vittnar om intellektuell paralys hos arbetarrörelsens representanter.”

Få andra tycks våga ifrågasätta pensionsuppgörelsen, visst förekommer lite kritik, LO och facket kommer med randanmärkningar, liksom arbetsgivarna (!), men arbetsmarknadens parter har i stort sett accepterat mantrat “alla måste arbeta längre”...

Läs mer